ide amaliah

Ide Amaliyah dalam Menempuh Perjalanan Ilmiyah

Segala puji milik Allah dan shalawat dan salam untuk Rasulullah. Amma ba’du: Perjalanan Ilmiyah di sini hanya penulis tinjau dari segi hafalan saja. Semua poin yang akan penulis sebutkan hanya sekedar pendapat yang boleh diambil dan layak pula ditinggal. Di sini penulis akan membawakan tujuh poin di mana lima poin pertama untuk jangka pendek dan dua poin terakhir untuk jangka …

Tiga Landasan Dasar bagi Seorang Muslim

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya. Berikut ini, kami meringkas pembahasan tentang tiga landasan pokok seorang muslim dari kitab Al Ushuulu ats Tsalaatsah oleh Syaikh Muhammad at Tamimi rahimahullah. Kami memberi beberapa tambahan penjelasan supaya lebih mudah difahami. Empat Kewajiban Pokok seorang …

santai

Agama itu Mudah, tetapi Jangan Bermudah-mudahan dalam Beragama

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya. Sedikit melanjutkan tulisan sebelumnya “Agama Islam itu Mudah”. Agama islam adalah agama yang mudah. Namun, tidak dibenarkan bersikap bermudah-mudahan dalam menjalankan syariat. Jangan Bermudah-mudahan dalam Beragama Sebagian orang melakukan hal-hal yang menyimpang lalu mengatakan “Islam itukan agama yang mudah”.  Yang …

jalan dakwah

Berdakwah di Jalan Allah dan Akhlak Seorang Da’i

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar . Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami (QS. As …

Fenomena Islamic Centre

Dulu, umat Islam hebat. Dulu, umat Islam jaya. Dulu, umat Islam unggul. Di berbagai belahan dunia, banyak lahir ilmuwan dan cendekiawan muslim besar yang diakui kehebatannya oleh umat lain. Bahkan umat lain menimba sekaligus mencuri ilmu dari mereka. Umat Islam bangga dengan sejarah emas umat di masa lampau. Namun, banyak kalangan yang menyadari kemunduran dan kelemahan umat Islam zaman sekarang. …

easy

Mudahnya Islam

Agama Islam merupakan  agama yang mudah bukan agama yang sulit. Allah menghendaki kemudahan bagi hambaNya bukan kesusahan atas mereka. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al-Hajj: 78) Ketika Dia menyebutkan hukum tentang puasa, Dia berfirman, يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ …