perkataan

7 Macam Ucapan (Qaul)

Brilly El-Rasheed Tsaqafah Leave a Comment

Pertama berupa qawlun ma’ruf (ucapan yang baik). Perkataan jenis ini identik dengan kesantunan dan kerendahan hati. Mengucapkan qawlun ma’ruf lebih baik daripada bersedekah yang disertai kedengkian (QS. Al-Baqarah [2]: 263). Kedua, qawlun tsabit (ucapan yang teguh). Perkataan ini punya argumentasi yang kuat serta dilandasi keimanan yang kokoh. Tidak ada keraguan yang menyelimutinya. Kezhaliman yang nyata patut dihadapi dengan perkataan jenis …