7 Macam Ucapan (Qaul)

perkataan

Pertama berupa qawlun ma’ruf (ucapan yang baik). Perkataan jenis ini identik dengan kesantunan dan kerendahan hati. Mengucapkan qawlun ma’ruf lebih baik daripada bersedekah yang disertai kedengkian (QS. Al-Baqarah [2]: 263). Kedua, qawlun tsabit (ucapan yang teguh). Perkataan ini punya argumentasi yang kuat serta dilandasi keimanan yang kokoh. Tidak ada keraguan yang menyelimutinya. Kezhaliman yang nyata patut dihadapi dengan perkataan jenis …