Tag Taklid

Taklid Buta Pembawa Petaka (2)

taqlid buta 2
“Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (Neraka), mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak (pula) seorang penolong. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam Neraka, mereka berkata, “Aduhai,…

Taklid

Taklid itu dalam dua kondisi Pertama, untuk orang awam yang tidak mampu mengetahui hukum agama secara langsung taklid hukumnya adalah WAJIB mengingat firman Allah QS an Nahl:43. Orang awam tidaklah diperintahkan untuk bertanya kepada para ulama kecuali agar dia mengambilkan…