arbain nawawi

Ada Apa dengan Hadits Arba’in?

Abu Zur'ah Ath-Thaybi Review Kitab 0 Comments

Segala puji bagi Allah dan shalawat dan salam semoga untuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Amma ba’du: Mengenal Arbain an-Nawawi Hadits Arbain atau Arbain an-Nawawi disusun oleh al-Hafizh Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w: 676 H). Arbain artinya empat puluh, karena kutaib (kitab kecil) ini mencantumkan 42 hadits yang berisi pokok-pokok ajaran Islam. Banyak ulama yang menyusun hadits Arbain, …

kebaikan

Menjaga Kebaikan

Brilly El-Rasheed Adab, Akhlak Muamalah 0 Comments

Allah berfirman. “Artinya : Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” [Ar-Ra’du : 11] Dan Allah berfirman. “Artinya : Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kembali” [An-Nahl : 92] Dan Allah berfirman. “Artinya : Dan janganlah mereka seperti orang-orang …