miswak

Siwak, Sunnah yang Banyak Dilupakan

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya. Rasulullah mengabarkan bahwa di akhir zaman sunnah-sunah Rasulullah semakin banyak yang dilupakan manusia. Ajarannya semakin asing, bahkan di kalangan kaum muslimin sendiri. Salah satu sunnah Nabi yang sekarang banyak dilupakan kaum muslimin adalah bersiwak. Untuk itu …

air

Hukum Air dalam Bersuci

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya. Insyaallah kami akan membahas secara berseri secara ringkas hukum dalam masalah thaharah (bersuci). Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat air yang sah digunakan untuk bersuci dan air yang tidak sah digunakan dalam bersuci. …

nikah

Bersegera Menikah VS Sibuk Bicara Nikah

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya Renungan.. Masalah penikahan adalah masalah yang selalu aktual dan hangat untuk dibicarakan tak terkecuali oleh para thulabul ilmi. Seolah tidak mengenal istilah usang, kapan dan dimanapun topik ini selalu terasa update dibahas. Namun, disayangkan sebagian penuntut …

hadats

Larangan-Larangan bagi yang Berhadas

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Salah satu bentuk kesempurnaannya adalah syariatnya mencakup setiap lini kehidupan manusia. Tidak ada satu pun yang berkaitan dengan kehidupan manusia kecuali telah diatur dalam agama ini. Tidak terkecuali  dalam masalah kebersihan dan kesucian, syariat …

cahaya

Meraih Derajat Syahid

Dari Anas bin Malik, Rasulullah berkata, “Pada hari qiyamah kelak akan didatangkan kepada Allah seorang dari penghuni surga. Kemudian  Allah bertanya, “Wahai anak Adam, bagaimana kedudukan yang engkau dapatkan?” Ia menjawab, “Wahai Rabbku ini adalah kedudukan yang terbaik.” Allah Ta’ala berfirman (padanya), “Mintalah dan berharaplah.” Ia menjawab, “Wahai Rabbku, saya tidak akan meminta dan berharap kecuali saya ingin dikembalikan ke …

pagi

Amal Setara Jihad

Jihad hukumnya fardhu kifayah, selagi ada yang berjihad, gugurlah kewajiban kaum muslimin lainnya untuk ikut berjihad, kecuali mendapat perintah khusus dari pemimpin yang sah. Namun, ternyata, dalam sebuah hadits, jihad itu fardhu ‘ain, masing-masing muslim wajib berjihad, meski hanya sekali. Jika ia tidak mampu berjihad seumur hidupnya, maka dia harus memiliki niat dan keinginan untuk bisa berjihad. Dari Abu Hurairah, …