Raja Segala Dosa

Raja Segala Dosa

Raja segala dosa adalah syirik dan yang selevel dengannya (kufur dan nifak itiqodi). Syirik disebut Raja Dosa karena dosa jenis ini merupakan kezoliman yang paling besar, menggugurkan seluruh pahala kebaikan, dan menjadikan pelakunya kekal di Neraka jika tidak mau bertaubat sebelum matinya.

Syirik adalah menyembah atau menyerahkan ibadah (takut, harap, meminta, berkurban, bernazar, istighotsah, dst) kepada selain Allah ATAU menyembah Allah tetapi disamping itu juga mengagungkan/menyembah selain Allah. (QS. Al-Furqan, Al-Qashash, Asy-Syuara, dan lain-laian)

 

Syirik adalah Kedholiman yang Besar

Alloh berfirman, “Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada putranya sementara dia menasehatinya, ‘Wahai Anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Alloh. Sesungguhnya syirik itu kedzoliman yang besar.” (QS. Luqman [31]: 13).

 

Dosa Syirik Tidak Akan Diampuni Alloh Kecuali Pelakunya Bertobat Sebelum Meninggal

“Sesungguhnya Alloh tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya bagi siapa saja yang Dia kehendaki.” (QS. An-Nisaa’ [4]: 48).

 

Pelaku Kesyirikan Telah Berbuat Dosa Yang Besar

“Barangsiapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.” (QS. An-Nisaa’ [4]: 48).

 

Pelaku Kesyirikan Telah Tersesat Dengan Kesesatan Yang Jauh

“Barangsiapa yang berbuat syirik maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh.” (QS. An-Nisaa’ [4]: 116).

 

Pelaku kesyirikan terhalang mendapat syafaat Nabi

Sesungguhnya syafa’atku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah.” (HR. Ahmad)

 

Pelaku Kesyirikan Adalah Seburuk-Buruk Makhluk

 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

“Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.” (QS. Al-Bayyinah: 6)

 

Pelaku Kesyirikan Diremehkan Alloh Dengan Diazab Yang Sambung-Menyambung

“Barangsiapa yang berbuat syirik kepada Alloh maka seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat jauh.” (QS. Al-Hajj [22]: 31)

 

Pelaku Kesyirikan Akan Kekal Di Neraka

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan menyembah tandingan selain Alloh maka dia akan masuk Neraka.” (HR. Al-Bukhori dan Muslim)

 

Allahu a’lam[]


Penulis : Nor Kandir

Artikel Thaybah.id